| سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | Tuesday, September 17, 2019

mainNewsIcon شرکت ها

گکوثر در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه ۹۷ برای هر سهم مبلغ ۸۱۸ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۲۷ درصد کاهش داشته است.

mainNewsIcon شرکت ها

نسبت به سال ماقبل

شرکت پلی اکریل ایران در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۹۷ مبلغ ۴۱۹ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده که ۹ درصد نسبت به سال ماقبل کمتر شده است.

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه قراردادی به ارزش ۴۵۰۰میلیارد ریال با شرکت ملی مس ایران درخصوص احداث كارخانه فلوتاسيون سرباره مجتمع مس سرچشمه به روش EPC د...

mainNewsIcon شرکت ها

سیمان ارومیه در اسفند ماه رکورد فروش زمستان را شکسته است و ۱۴۴ میلیارد ریال فروش داشته که بیش از دوبرابر مبلغ فروش بهمن ماه شرکت است.

mainNewsIcon شرکت ها

نسبت به مدت مشابه سال گذشته

شرکت ویتانا در گزارش میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۷ مبلغ ۱۸۶میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۵درصد رشد دا...

mainNewsIcon شرکت ها

با پرداخت سود سنوات قبل وسپه

وامید در مجموع کل خسارات تاخير تاديه سود سنوات قبل بانک سپه را تا مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۹۷ مبلغ ۱۰.۳۵۶.۹۴۱.۴۴۳.۱۱۵ ريال اعلام کرد که در ۲۵ فروردين ماه و براب...

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت ریل سیر کوثر طی اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرد شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس در سال ۱۳۹۱ با موضوع فعالیت در زمینه نیروگاهی تاسیس شد اما به علت عدم فع...

mainNewsIcon شرکت ها

فلوله اقدام به فروش ۴۰ ميليون سهم از سهام یکی از شرکت های فرعی اش بنام شركت هامون نايزه(سهامي خاص) به ارزش پايه هر سهم ۲.۲۰۰ ريال را کرده است. تاریخ...

mainNewsIcon شرکت ها

سیمان اردیبل با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال در دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۹۸ مبلغ ۸۹ ریال سود برای هر سهم محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل...

mainNewsIcon شرکت ها

صنایع فولاد آلیاژی یزد در اسفند ماه ۱۱۴میلیارد ریال فروش داشت که جمع فروش ۱۲ماهه شرکت را به ۱۱۱۱میلیارد ریال رساند.

mainNewsIcon شرکت ها

وسکاب در دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۹۷ با سرمایه ۵۰۰۰میلیارد ریالی ، مبلغ ۸۱ ریال سود برای هر سهم محقق کرد.

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود در گزارش اسفندماه خود مبلغ ۳۳میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به بهمن ماه که مبلغ ۲۴ میلیارد ریال فروخته بود با رشد هم...

mainNewsIcon شرکت ها

قند قزوین در اسفند ماه با اندکی افت فروش همراه شد و مبلغ ۱۰۷میلیارد ریال درآمد کسب کرد در حالیکه در بهمن ماه ۳۰۴میلیارد ریال فروش داشت.

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت نوسازی و ساختمان ایران در خصوص شکایت از بانک سینا در ارتباط با نحوه محاسبه بهره تسهیلات اخذ شده طی اطلاعیه ای اعلام کرد رای دادگاه بدوی در تاریخ ...

mainNewsIcon شرکت ها

لامپ شهاب پارس در اسفند ماه ۴۲۰ میلیارد ریال درآمد داشت که نسبت به بهمن ماه با رشد ۷۹ درصدی همراه شده است.

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت کیسون در مناقصه بسته ۱ (قره سو۱)/ احداث شبکه آبیاری و زهکشی ، ساختمان مرکز ملی آب، ساختمان بانوان ، نیروگاه برق آبی کوچک در غرب استان گلستان در د...

mainNewsIcon شرکت ها

کفرا در اسفند ماه ۱۹۳ میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به بهمن ماه با کاهش فروش همراه شده است . این شرکت در بهمن ماه ۲۴۱میلیارد ریال فروش داشت.

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال در اسفند ماه ۳۸ میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به بهمن ماه و دی ماه با کاهش همراه شده است. این شرکت در دی ماه ۱۲...

mainNewsIcon شرکت ها

شرکت دوده صنعتی پارس در ماه پایانی سال ۹۸ با رشد ۱۵ درصدی فروش همراه شد و مبلغ ۲۱۸میلیارد ریال در اسفندماه درآمد ثبت کرد این در حالی است که دردی ماه ...

mainNewsIcon شرکت ها

سهام دماوند که از ابتدای سال در قیمت نزدیک ۳۰۰۰تومان در حال معامله است، بیشتر توسط حقوقی ها مورد توجه قرار گرفته و خریداری شده است.

گکوثر در سال ۹۷ کمتر سود ساخت

گکوثر در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه ۹۷ برای هر سهم مبلغ ۸۱۸ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۲۷ درصد کاهش داشته است.

۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۲:۰۱

نسبت به سال ماقبل

شپلی سال ۹۷ زیانش ۹ درصد کمتر شد

شرکت پلی اکریل ایران در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۹۷ مبلغ ۴۱۹ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده که ۹ درصد نسبت به سال ماقبل کمتر شده است.

۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۱:۳۸

قرارداد ۴۵۰۰ میلیارد ریالی سرچشمه

شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه قراردادی به ارزش ۴۵۰۰میلیارد ریال با شرکت ملی مس ایران درخصوص احداث كارخانه فلوتاسيون سرباره مجتمع مس سرچشمه به روش EPC در پایان اسفند ماه گذشته منعقد کرده است که پس از تاييد صورت وضعيت هاي ارسالي پيمانكار ،توسط كار فرمااجرایی می شود و تاريخ اتمام اجراي قرارداد پايان اسفند ماه ۱۳۹۹ است.

۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۱:۳۳

رکورد زنی ساروم در اسفندماه

سیمان ارومیه در اسفند ماه رکورد فروش زمستان را شکسته است و ۱۴۴ میلیارد ریال فروش داشته که بیش از دوبرابر مبلغ فروش بهمن ماه شرکت است.

۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۱:۳۲

نسبت به مدت مشابه سال گذشته

عویتا سه ماهه امسال ۱.۵ برابر سودش بیشتر شد

شرکت ویتانا در گزارش میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۷ مبلغ ۱۸۶میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۵درصد رشد داشته است.

۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۰:۲۳

با پرداخت سود سنوات قبل وسپه

وامید ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه مالی شناسایی کرد

وامید در مجموع کل خسارات تاخير تاديه سود سنوات قبل بانک سپه را تا مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۹۷ مبلغ ۱۰.۳۵۶.۹۴۱.۴۴۳.۱۱۵ ريال اعلام کرد که در ۲۵ فروردين ماه و برابر نظر حسابرس شرکت، مقرر شد که کل هزينه به حساب هزينه مالي دوره منتهي به ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۹۷ منظور شود.

۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۰:۱۷

حسیر در خصوص شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس شفاف سازی کرد

شرکت ریل سیر کوثر طی اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرد شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس در سال ۱۳۹۱ با موضوع فعالیت در زمینه نیروگاهی تاسیس شد اما به علت عدم فعالیت متوقف بوده و در نتیجه فاقد زیان انباشته و یا هرگونه بدهی به نهاد یا سازمان خاصی می باشد. سرمایه شرکت مذکور در ابتدا ۱۰۰ میلیون ریال و سهامدار عمده آن شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس بوده است که در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۵ مالکیت سهام از شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شرکت ریل سیرکوثر منتقل شد و این شرکت مالک ۹۹/۸ درصدی شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس گر

۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۱:۵۸

فلوله دارایی فروخت

فلوله اقدام به فروش ۴۰ ميليون سهم از سهام یکی از شرکت های فرعی اش بنام شركت هامون نايزه(سهامي خاص) به ارزش پايه هر سهم ۲.۲۰۰ ريال را کرده است. تاریخ برگزاری مزایده ۲۵ فروردین ماه بوده و تنها شركت كننده در مزايده مورد نظر شركت تدبير فرداي نيك بود که با پيشنهاد خريد سهام به مبلغ هر سهم ۲.۳۰۰ ريال موافقت بعمل آمده و شركت تدبير فرداي نيك بعنوان برنده مزايده اعلام شد.

۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۱:۵۵

ساربیل سه ماه نخست ۹۸، سودش ۵۳۶درصد افزایش یافت

سیمان اردیبل با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال در دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۹۸ مبلغ ۸۹ ریال سود برای هر سهم محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که مبلغ ۱۴ ریال سود ساخته بود، رشد ۵۳۶درصدی را به نمایش گذاشته است.

۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۱:۱۹

افزایش فروش و رشد نرخ محصولات فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد در اسفند ماه ۱۱۴میلیارد ریال فروش داشت که جمع فروش ۱۲ماهه شرکت را به ۱۱۱۱میلیارد ریال رساند.

۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۱:۱۰

ادامه اخبار...
سینا تریدر
شرکت نوآوران امین
سمگا
یزدتایر