| سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | Tuesday, November 19, 2019

mainNewsIcon بازار کار

یک نهاد مالی فعال در بازار اوراق بهادار در تهران، کارشناس حقوقی استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

استخدام در نهادهای مالی؛

یک نهاد مالی فعال دارای مجوز از سازمان بورس در شهر تهران، برای تکمیل کادر خود، اقدام به استخدام یک کارشناس تحقیق و توسعه و طراحی محصول می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

استخدام؛

یک کارگزاری بانکی تریدر استخدام می‌کند

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری رتبه الف در تهران، معامله گر اوراق بهادار استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک کارگزاری معتبر در مشهد "معامله گر اوراق بهادار" را با شرایط زیر استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری معتبر در کاشان، "معامله گر اوراق بهادار" را با شرایط زیر استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری، معامله گر کالا استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری رتبه "الف"، کارشناس حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک کارگزاری رتبه الف اقدام می‌کند؛

یک شرکت کارگزاری رتبه الف، یک رئیس آقای امور حسابداری استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری در اراک، معامله گر اوراق بهادار استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری رتبه الف کارشناس حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری معتبر، کارشناس ارشد حسابداری استخدام می‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت مشاور سرمایه گذاری "کارشناس واحد تحلیل و ارزش گذاری" استخدام می ‌کند.

mainNewsIcon بازار کار

یک شرکت کارگزاری بانکی، کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری استخدام می‌کند.

استخدام «کارشناس حقوقی» در یک نهاد مالی

یک نهاد مالی فعال در بازار اوراق بهادار در تهران، کارشناس حقوقی استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۱:۳۶

استخدام در نهادهای مالی؛

یک نهاد مالی کارشناس تحقیق و توسعه استخدام می‌کند

یک نهاد مالی فعال دارای مجوز از سازمان بورس در شهر تهران، برای تکمیل کادر خود، اقدام به استخدام یک کارشناس تحقیق و توسعه و طراحی محصول می‌کند.

۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۰۹:۲۱

استخدام؛

استخدام تریدر در کارگزاری بانکی

یک کارگزاری بانکی تریدر استخدام می‌کند

۱۳۹۷/۹/۱۲ - ۱۶:۳۰

استخدام معامه گر اوراق در یک شرکت کارگزاری

یک شرکت کارگزاری رتبه الف در تهران، معامله گر اوراق بهادار استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۸/۷ - ۱۴:۳۶

یک کارگزاری معتبر "معامله گر اوراق بهادار" استخدام می‌کند.

یک کارگزاری معتبر در مشهد "معامله گر اوراق بهادار" را با شرایط زیر استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۷/۳۰ - ۱۶:۰۴

استخدام یک معامله‌گر اوراق بهادار

یک شرکت کارگزاری معتبر در کاشان، "معامله گر اوراق بهادار" را با شرایط زیر استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۷/۳۰ - ۱۵:۴۹

استخدام یک معامله گر کالایی در مشهد

یک شرکت کارگزاری، معامله گر کالا استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۶/۲۴ - ۱۶:۲۶

استخدام کارشناس حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یک شرکت کارگزاری رتبه "الف"، کارشناس حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۶/۲۴ - ۱۶:۲۲

یک کارگزاری رتبه الف اقدام می‌کند؛

استخدام رئیس امور حسابداری

یک شرکت کارگزاری رتبه الف، یک رئیس آقای امور حسابداری استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۶/۲۴ - ۱۶:۱۸

استخدام معامله گر اوراق بهادار

یک شرکت کارگزاری در اراک، معامله گر اوراق بهادار استخدام می‌کند.

۱۳۹۷/۶/۱۱ - ۱۹:۴۰

ادامه اخبار...
سینا تریدر
شرکت نوآوران امین
سمگا
یزدتایر