| سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | Tuesday, November 19, 2019

مجمع سالیانه شرکت خدمات بندری سینا با سهامداری عمده بنیاد مستضعفان روز گذشته در هتل پارسیان اوین با حضور کمرنگ سهامداران حقیقی و حضور عمده سهامداران حقوقی تشکیل شد. ابتدا نماینده بنیاد مستضعفان با تایید سهامداران به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد و در ادامه نمایندگان شرکت بورس، سهامداران، شرکت حسابرسی و مدیر عامل به عنوان سایر اعضای مجمع در جایگاه حاضر شدند. برنامه از ۳ بخش عمده تشریح عملکرد، گزارش شرکت حسابرسی مفید راهبر، پرسش و پاسخ سهامداران تشکیل شده بود و در نهایت نوبت به تقسیم سود سالیانه مجمع

شناسه خبر: ۲۷۲۵۶

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳:۴۴

mainNewsIcon شرکت ها - مجامع

در این جلسه که از ساعت 10 روز یکشنبه آغاز شده بود، مدیر عامل به تشریح عملکرد مالی و غیر مالی شرکت در سال 97 پرداخت.

در حال حاضر سرمایه شرکت از 4 میلیون تومان به 50 میلیارد تومان افزایش یافته و نکته قابل توجه اینکه تا روز قبل از برگزاری مجمع حدود 100 میلیارد تومان وجه نقد در حساب شرکت باقی مانده بود. این رقم قابل توجه که امکان افزایش سرمایه 200 درصدی را برای شرکت ایجاد میکرد با نظر رئیس مجمع بعد از کسر کسورات قانونی به طور کامل بین سهامداران توزیع شد که در نهایت سود مجمع این شرکت به طور کامل در کنار EPSآن قرار گرفت.

به گفته مجتبی دلگشایی مدیر عامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، امروز این مجموعه در 4بندر اصلی از 6 بندر بزرگ کشور حضور داشته و فعالیت های مختلف تخلیه و بارگیری، انبارداری و نفتی را اجرایی میکند.

سال گذشته در 34 جلسه برگزار شده 130 دستور جلسه مطرح شده که قسمت عمده آنها نیز مصوب شده است.17 جلسه کمیته حسارسی نیز برگزار شده و کمیته ریسک شرکت در سال گذشته از 5 حوزه مالی، عملیاتی، اجتماعی و سیاسی، استراتژیک و اقتصادی هر 2 ماه یکبار گزارش به هیئت مدیره ارائه کرده و بر این اساس ریسک شرکت بین 47 تا 51 درصد ارزیابی شده است.

در سال 97 سهم شرکت از جنرال کارگو به 8 درصد رسیده و 78 درصد مربوط به حوزه کانتینری بوده همچنین سهم حضور در پایانه های نفتی بندر امام خمینی نیز 14 درصد عنوان شد.

به گفته مدیر عامل در کل کشور 50 درصد سهم خدمات تخلیه و بارگیری بندری در اختیار شرکت سیناست. در حوزه کانتینری بندر شهید رجایی ترمینال 2 حدود 55 درصد سهم عملیات بندری در اختیار شرکت سیناست. این درحالی است که به گفته مدیر عامل در سالهای قبل شرکت خدمات بندری سینا دجار مشکلات و چالشهای گوناگونی بوده که با مساعدت سازمان بنادر درآن زمان امکان حضور و فعالیت این شرکت در ترمینالهای بندر شهید رجایی فراهم شده و به یکبار شرکت دچار تحولات اساسی درحوزه مالی و اقتصادی شده است.

در این مجمع سوالات مختلفی چه از جانب نماینده شرکت حسابرسی و چه از جانب سهامداران مطرح شد. اما یکی از مهمترین سوالات مربوط به ابهامات فعالیت انبارداری شرکت در ترمینال شماره 2 بندر شهید رجایی بوده است. سهامداران معتقد بودند شرکت علاوه بر فعالیت کانتینری که در صورتهای مالی شرکت نیز نمود دارد در حوزه انبارداری شهید رجایی نیز فعال است که صورت مالی این مورد در صورتهای منتشر شده وجود ندارد.

بر این اساس یکی از سهامداران به موضوع شرکت دریا پیکر ساحل به عنوان شرکت مسئول انبارداری در ترمینال 2 اشاره کرد ومدیر عامل نیز ضمن تایید موضوع گفت: این اتفاق از سال94 به بعد از ورود شرکت رقیب به حوزه انبارداری آغاز شده و بعد از پیگیری سازمان بندر مدت قرارداد در سال 98 به پایان خواهد رسید چون اصل قرار داد این دو اوپراتور حوزه تخلیه و بارگیری میباشد ونه انبار داری. در نهایت طبق گفته مدیر عامل 60 درصد درامد حاصل از انبار داری شرکت واسط به صورت کامل در قسمت اجاره تجهیزات درج شده و 40 درصد درآمد بعد از کسر هزینه‌ها نیز متعلق به شرکت واسط است.

شایان ذکر است که مدیرعامل سینا اشاره نمود که درآمد حاصل از قراراداد با شرکت دریاپیکرساحل صد در صد سود محسوب می گردد و شرکت سینا از این بابت حتی یک ریال قیمت تمام شده نداشته، اما سوال اینجاست، شرکتی ( شرکت دریاپیکر ساحل) که به گفته مدیرعامل سینا، تمام درآمدش سود محسوب می شود چرا و با چه مجوزی به این صحنه آمده است و چرا در سال 98 به شکل مرموزی خارج شده ، آیا دریا پیکر از پیکره سازمان بنادر و سهم بنیاد مستضعفان تبدیل به غولی بندری نشده است و اکنون با استفاده از این قرارداد بسیار سودآور تبدیل به غول رقابتی در بندر نشده است؟ در این مدت نحوه توزیع 40درصد سود خالص به شرکت دریاپیکرساحل آیا ریالی سرمایه گذاری توسط این شرکت انجام شده است؟

دیدگاه ها و نظرات :
captcha
ارسال
سینا تریدر
شرکت نوآوران امین
سمگا
یزدتایر