| سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | Tuesday, November 19, 2019

سهم آشنا سبد پیشنهادی معرفی کرد

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا سبد پیشنهادی خود را برای سرمایه گذاری سهامداران معرفی کرد. این سبد پیشنهادی شامل ۳ سهم با دید بلند مدت و ۳ سهم با دید...

۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۲:۳۴

یک کارگزاری ۶ سهم برای سرمایه گذاری معرفی کرد

یک کارگزاری فعال در حوزه بازار سرمایه ۶ سهم برای سرمایه گذاری سهامداران در بازار سرمایه را معرفی کرد.

۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۱:۱۵

سبد پیشنهادی یک شرکت مشاور سرمایه گذاری

یک شرکت مشاور سرمایه گذاری ۶ سهم را برای سرمایه گذاری معرفی کرده است. در بین این ۶ سهم ۴ نماد برای سرمایه گذاری در میان مدت و ۲ نماد برای سرمایه گذاری...

۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۰:۰۹

سبدگردان کاریزما سبد پیشنهادی خود را معرفی کرد

شرکت سبدگردان کاریزما برای فعالان بازار سرمایه ۶ نماد را جهت سرمایه گذاری معرفی کرد

۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۱:۱۹

برای سرمایه گذاری در میان مدت:

ابن سینا مدبر ۸ نماد را معرفی کرد

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ۸ نماد معاملاتی را برای سرمایه گذاری در میان مدت به سهامداران معرفی کرد.

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۰:۲۶

سهم آشنا سبد پیشنهادی خود را معرفی کرد

کارگزاری سهم آشنا برای فعالان بازار سرمایه ۳ نماد را برای سرمایه گذاری بلند مدت و ۳ نماد را برای سرمایه گذاری در میان مدت معرفی کرد.

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۱:۳۵

سبدپیشنهادی کارگزاری پاسارگاد با ۶ نماد

کارگزاری بانک پاسارگاد ۶ نماد معاملاتی را برای سرمایه گذاری معرفی کرد. از این ۶ نماد، ۳ نماد برای سرمایه گذاری در میان مدت و ۳ نماد برای سرمایه گذاری ...

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۱:۰۴

پرتفوی پیشنهادی یک شرکت مشاورسرمایه گذاری

یک شرکت مشاورسرمایه گذاری ۷ نماد معاملاتی را با دید میان مدت برای سرمایه گذاری معرفی کرد.

۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۴:۳۱

۶ سهم معرفی شده توسط سهم آشنا

شرکت مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا برای فعالان بازار ۶ سهم برای سرمایه گذاری معرفی کرد.

۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۱:۳۱

کارگزاری پاسارگاد سبد پیشنهادی ارایه کرد

کارگزاری بانک پاسارگاد ۶ سهم پر پتانسیل جهت سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت ارایه کرده است.

۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۰:۴۵