| سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | Tuesday, September 17, 2019

انجام مانور ارائه خدمات از مرکز داده پشتیبان بانک سینا

در راستای ارزیابی صحت عملکرد و سنجش میزان آمادگی مرکز داده مواقع بحران بانک سینا، خدمات بانک به صورت موقت از طریق مرکز داده پشتیبان ارائه خواهد شد.

۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۱۵:۴۵

مدیر عامل شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان :

تقسیم سود برای شرکتهای زنده معنایی ندارد

به عنوان کسی که ۱۰ سال مدیر عامل این شرکت هستم براین باورم که تقسیم سود برای شرکتهایی که زنده اند و تولید می کنند، معنایی ندارد و هدف ما تولید مح...

۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۱:۵۴

تامین مالی بازار سرمایه شیوه و ارقامی متفاوت از بانک دارد

با توجه به اینکه تامین مالی موضوعی مهم در اقتصاد است و دولتمردان به این امر تاکید فراوان دارند، در بازار سرمایه فضایی ایجاد شده میان کسانی که مازاد وج...

۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۴:۵۴

بررسی عملکرد مالی "حریل" به روایت تصویر

موضوعات اصلی:انجام تمام پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی، حمل و نقل و جابجایی ریلی بار و انواع کالاها. تامین، تدارک، تجهیز ریلی. تخلیه، بارگیری و بار...

۱۳۹۷/۹/۱۸ - ۱۲:۱۶